İnsan Kaynakları

 

İnsan kaynakları yönetimi örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi içeren bir disiplindir.

İnsan Kaynakları